desktop-671-185DF116D93-539C-3F43-1C96-A00C8536ABF6.jpg
egd-zdj115144B13-DF05-16D4-3196-F2117309863F.jpeg
Pozyskiwanie gruntów inwestycyjnych
operat-szacunkowy69DEE7E0-5D11-DAA3-7FAD-CDFA1DFF682C.jpg
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
sieci-energetyczne-pseDDA87287-6EBF-95D6-56C9-E3D8BB779F55.jpg
ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
ODSZKODOWANIA
58d0804096c7530d99289bda3ebb6a4b671F36D8-48AE-C7AA-9EE1-A4B48929F7F3.jpg
lesniewice-rawa-mazowiecka-glownaE46326AA-FB89-CC44-E865-40C2DC52CA1B.jpg
ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZENIE
gotowy-projekt-10-mw-farma-fotowoltaiczna-2-x-20-mw-fotowoltaika-0abc6896d67cfc71E3FB5B84-C192-223F-FB23-E2889D46D36B.jpeg
siec-elektroenergetyczna-ogranicza-polski-sektor-pv-768x512FD65FEF8-502B-504D-EB01-C0CF10C61651.jpg
USTANAWIANIE PRAWA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
top-view-businessman-signing-documents-optimized-1024x68398FC9E6C-22C3-08C0-8B90-6DD872378B67.jpg
e79a955c85a2d871b07329109b8a4498C1482B61-BE6E-3C2F-5F4B-7FA50FB9D00C.jpg
be67390f-f332-4e3d-808a-fc272e3317630CED807B-0434-326D-D1EA-164B7735F741.jpg

 

DOKUMENTY

 
Dokumenty

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYCENY: 

 

Nieruchomość lokalowa (np. mieszkanie w bloku):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej lokalu,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (np. mieszkanie w bloku):

 • akt notarialny nabycia lub inna podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu np. przydział do lokalu,
 • numer księgi wieczystej (jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń

 

Lokal użytkowy (np. gabinet kosmetyczny / biuro):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
 • numer księgi wieczystej lokalu,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej,
 • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (np. grunt rolny):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • mapa zasadnicza
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeżeli zostały wydane),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (np. dom jednorodzinny):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub inny dokument potwierdzający nabycie nieruchomości
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • mapa zasadnicza
 • uproszczony wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, zestawienie powierzchni),
 • pozwolenie na budowę i na użytkowanie budynku lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Prawo służebności przesyłu:

 • numer księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe,
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna z naniesioną infrastrukturą techniczną, określająca miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
 • informacja przedsiębiorstwa przesyłowego o szerokości pasa eksploatacyjnego,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, informacje techniczne dotyczące urządzeń przesyłowych – np. wysokość ciśnienia, średnica urządzenia, itp.
 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • decyzje podatkowe (podatek od nieruchomości),
 • w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu decyzje określające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

 

Inne nieruchomości i prawa:

 • dokumentacja według indywidualnych uzgodnień

 

PLIKI COOKIE
Korzystając ze strony internetowego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie zainstalowanych w Państwa przeglądarkach internetowych. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce prywatności. 
Ok